İneklerin Beslenmesi Nasıl Olmalıdır?
06 Temmuz 2024

İneklerin Beslenmesi Nasıl Olmalıdır?

İneklerin Beslenmesi

İneklerin beslenmesi, tıpkı insanlarda olduğu gibi dengeli ve düzenli olmak zorundadır. Bir ineğin beslenmesi, hayvanın içinde bulunduğu durumdaki ihtiyacına göre değişiklik göstermektedir. İneklerin beslenmesi için dikkat edilmesi gereken en önemli unsurlar, ineğin vücut ağırlığı, ne kadar süt verimi olduğu, sütte bulunan yağ oranı ve hayvanın o dönem içerisinde laktasyon döneminde olup olmadığı ile alakalıdır. Aynı grup içerisinde bulunan ineklere aynı miktarda yem vermemek, maliyetleri büyük ölçüde etkileyen faktörler arasındadır. Yüksek verimi olan inekler, sindirilme derecesi yüksek daha kaliteli yemler ile beslenirken, düşük verimli inekler ise daha düşük kaliteli yemler ile beslenmelidir.


İneklerin beslenmesinde kullanılan yemler kaba yemler ve kesif yemler olmak üzere başlıca iki ana grup altında incelenir. İneklerin beslenmesi için kullanılan kaba yemler, çayır ve meralarda kendiliğinden otlanma şeklinde ve her türlü kuru ot, kök ve yumru içeren besinler ile olmaktadır. Kesif yemler ise kaba yemlere oranla daha nitelikli yemlerdir. Bunlar, mısır, yulaf ve arpa gibi tane içerikli yemler, ayçiçeği ve pamuk gibi yağlı tohum küspeleri, kepek gibi değirmen artıklarından oluşan yemler, et, balık ve kemik unu içeren hayvansal yemler, ayrıca tuz, vitamin ve minerallerden oluşur.

İneklere bir gün içerisinde ihtiyaçlarına göre verilen yem miktarları, kaba ve kesif yemlerin toplamından oluşmaktadır. İneklerin beslenmesi, yaşama payı rasyosu ve verim payı rasyosuna göre yapılmaktadır.

İneklerin verim oranına göre günlük olarak enerji, protein, mineral ve vitamin ihtiyaçları karşılanmalıdır. İneklerin beslenmesinde tek yönlü değil de kesif yemlerden çeşit olarak faydalanmak gerekir. Beslenmede verilen yemler, hayvanın sindirim sistemini yoracak ve yük bindirecek şekilde verilmemelidir. Bu durum, sindirim sistemi ile ilgili aksaklıklar olmaması açısından çok önemlidir.

Süt ineklerinde süt verimi, laktasyon döneminin sonlarına doğru düşmektedir. Bu durumda inek hala süt vermesine rağmen ilk dönemlerdeki verimi olmayacağından yem oranı da bu duruma göre yeniden belirlenmelidir.

İneklerin Beslenmesi ve Öğün Düzeni

İneklerin beslenmesi de belli bir denge ve öğün gerektirdiğinden, ineğin ihtiyacına göre günlük hazırlanan yem rasyosu üç eşit öğüne bölünerek verilmelidir. Bir yem çeşidinden diğerine geçişte üç gün baz alınmalı ve bu geçiş azar azar olacak şekilde yapılmalıdır. Bir anda yapılan rasyo değişikliği, ineğin rumen mikroorganizmasını olumsuz etkileyerek hastalanmasına neden olmaktadır.

Yemlerin Hazırlanması ve Sunulması

İneklerin beslenmesinde kullanılan mısır, arpa, buğday, yulaf ve çavdar mümkün olduğunca kırılarak ve ezilerek verilmelidir. İneklerin günlük olarak her 100 kg ağırlığı için 2 kg ot tüketmesi gerekmektedir ve inekler, beslenmede yedikleri yem çeşidine göre bir gün içerisinde 30-60 litre su tüketirler.

Su Tüketimi ve Temizliği

İneklerin beslenmesinde dikkat edilmesi gereken en önemli husus, hayvanın önünde sürekli 15 derecelik bir ısıda temiz içme suyu bulunmasıdır. İneklerin beslenmesi için tüketilen yemlerden kaba yemler ineğin yaşama payını sağlarken, kesif yemler tamamen ineğin süt verimi ile alakalıdır.

Sizden Gelen Sorular / Yorumlar

İlk soruyu siz sormak istermisiniz?

Soru Sor / Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

Haber Bülteni

Güncel

İnek Buzağı Türleri ve Özellikleri

İnek Buzağı Türleri ve Özellikleri

Güncel

İnekler Kaç Ayda Doğurur?

İnekler Kaç Ayda Doğurur?

Güncel

İnek Türleri ve Özellikleri

İnek Türleri ve Özellikleri