İnek Yemi Kullanımı ve Faydaları Nelerdir?
13 Temmuz 2024

İnek Yemi Kullanımı ve Faydaları Nelerdir?

İnek Yemi

İneklerin enerji ve protein gereksinimlerini doğru bir şekilde karşılayabilmek için, dengeli bir inek yemi rasyonu hazırlanır.

İnek yemi, hayvanın besin maddesi ihtiyaçlarına göre kaba yemler ve kesif yemler olmak üzere başlıca iki kısımda incelenir.

İneklerin günlük besin ihtiyaçlarına göre verilmesi gereken toplam yem miktarı, kaba ve kesif yemlerin toplamından oluşur.

İnek yemi, yaşama payı ve verim payını karşılayacak şekilde hazırlanmış olmalıdır. Hayvanın et ve süt verimi göz ardı edilerek canlı ağırlığını koruyabilmesi için verilmesi gereken inek yemi, yaşama payı rasyonu olarak adlandırılır.

İneklerin et, süt verimi ve iş gücü artışları için yaşama payı rasyonuna ek olarak verilen inek yemine ise verim payı rasyonu adı verilir.

İnek Yemi Nedir, Çeşitleri Nelerdir?

İneklerin verimine uygun olarak, günlük enerji, protein, vitamin ve mineral ihtiyaçlarını karşılayan besinlere inek yemi adı verilir.

İnek yemi, mümkün olduğunca çeşitli yemler kullanılarak hazırlanmalıdır. Ancak, ineklere verilecek yemler sindirim sistemini yoracak kadar fazla olmamalıdır.

Ayrıca, inek yemlerinin kalitesi et ve süt verimini de doğru orantılı olarak etkilemektedir.

İnek yemi olarak hazırlanan yemlerin gün içerisinde 3 öğün olarak verilmesi oldukça önemlidir. Bir inek yeminden diğerine geçerken en az 3 gün sürecek şekilde kademeli bir geçiş yapılmalıdır.

İnek Yemleri

  • Kaba Yemler
  • Kesif Yemler

Kaba Yemler

Kaba yemler, çayır ve meralarda bulunan her türlü kuru otlar, kök, yumru, yonca, fiğ, korunga gibi baklagillere ait bitkiler ve kuru yemleri kapsamaktadır. İnek yemi olarak kullanılan kaba yem miktarı, ineğin her 100 kilograma denk gelen canlı ağırlığı için 2 kilogram kaba yem verilmelidir. İnekler, yaşama paylarını yedikleri kaba yemlerden sağlarlar. İnek yemi olarak kaba yem dışında 1 kg kadar fabrika yemi verilmelidir.

Kaba yemlerin üçte biri yonca, fiğ, korunga gibi otlardan, üçte ikisi ise kuru çayır otu şeklinde verilmelidir. Eğer inek yemi olarak kuru ot yoksa saman kullanılmaktadır. Kaba yemin yarısı samandan, üçte biri baklagil otu, üçte biri de kuru ottan karşılanacak şekilde ayarlanmış olmalıdır.

Kesif Yemler

Kesif yemler, tane yemlerden oluşan arpa, yulaf ve mısır gibi yemlerden oluşur. Ayrıca, ayçiçeği ve pamuk küspesi gibi yağlı tohum küspeleri de bu gruba dahildir. Değirmen artıkları olan kepekler, hayvansal yemler olarak bilinen et, balık, kemik unları, şeker fabrikası artıkları da bu gruba girmektedir. Bunun dışında, çeşitli vitamin, mineral ve tuzlar da verilmektedir.

Ekstra Bilgiler

İneklerin beslenme düzeninde dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar vardır. İneklerin yemlerinin dengeli olması ve sindirilebilirliği yüksek yemlerin tercih edilmesi verimliliği artırır.

Ayrıca, ineklerin su tüketimi de dikkatle izlenmelidir. Günlük su tüketimi, verilen yem miktarına ve ineğin verim düzeyine bağlı olarak değişir. İneklerin sağlıklı bir şekilde büyümesi ve verimliliğinin artırılması için su tüketiminin yeterli düzeyde olması önemlidir.

İneklerin rasyonlarına vitamin ve mineral eklemek, sağlıklarını korumak ve bağışıklık sistemlerini güçlendirmek açısından önemlidir. Özellikle D vitamini, kalsiyum ve fosfor gibi minerallerin yeterli miktarda alınması, kemik sağlığını ve genel sağlık durumunu olumlu yönde etkiler.

Sizden Gelen Sorular / Yorumlar

İlk soruyu siz sormak istermisiniz?

Soru Sor / Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

Haber Bülteni

Popüler İçerik

Damızlık İnek Türleri ve Özellikleri

Damızlık İnek Türleri ve Özellikleri

Amerikan Beyaz Park Sığırı Türleri ve Özellikleri

Amerikan Beyaz Park Sığırı Türleri ve Özellikleri

Limuzin Sığırı Türleri ve Özellikleri

Limuzin Sığırı Türleri ve Özellikleri

Carse İnek Türleri ve Özellikleri

Carse İnek Türleri ve Özellikleri

Zebu Sığırı Türleri ve Özellikleri

Zebu Sığırı Türleri ve Özellikleri